עמוד הבית > גני סיפור

גני סיפור

רקע
במדינת ישראל יש כ 300,000 ילדים בעלי צרכים מיוחדים בקהילה.
התפיסה של החברה למתנ"סים דוגלת בשילוב של הילדים במתנ"סים ומתן תשתית המאפשרת להם להיות חלק פעיל ומשולב בקהילה.
כיום במדינת ישראל אין כמעט גני משחקים המאפשרים זמן פנאי לקהילות בעלות צרכים מיוחדים  לצד קהילות נורמטיביות.

קונספט
הקמת "גני סיפור" קהילתיים מונגשים ומותאמים לקהילות בעלות צרכים מיוחדים ולקהילה נורמטיבית גם יחד כאשר יש בו התייחסות מיוחדת וחדשנית גם לאוכלוסיית כבדי הראייה.
הגנים יאפשרו פעילות משחק ופנאי בשעות אחה"צ.
במהלך היום יתקיימו בהם פעילויות הסברה על "קהילה נגישה" לילדי גנים ובתיה"ס - יועברו ע"י מתנדבי אלקטרה/נוער מוביל נגישות/מסבירנים מקהילה נגישה.
הפעילות תהיה סביב נושא התוכן של הגן – יבחרו סיפורי ילדים ונושאים המעצימים את הערך "קבלת האחר".
הגנים יוקמו בשותפות קבוצת אלקטרה יחד עם תושבים במסגרת תהליך קהילתי של בינוי קהילה. אלקטרה יחד עם עובדיה תסייע בכל הבינוי של הפארק ותשתיות הציוד להקמתו.
הגנים יעוצבו בעזרת משרד האדריכלים צור וולף.
הביטוח הלאומי יסייע בכל נושא הנגישות והסטנדרטיזציה לרבות פיתוח מיזם התוכן סביב הגנים.
בכל קהילה יוקם צוות היגוי משותף של אלקטרה, רשות מקומית, מתנ"ס, תושבים.
ברמה הארצית יוקם פורום ארצי להובלת המהלך הן מבחינת נגישות פיזית והן מבחינת פעילות התוכן המקצועית.
הייחוד של הפרויקט – ערך נוסף, מתן מענה לאנשים עם לקויי ראיה. דבר שלא קיים כמעט בארץ כאשר הוא מונגש ויכול לשרת גם את כלל הקהילה לרבות ילדים עם נכויות/לקויות אחרות.