עמוד הבית > שיתוף פעולה עם ארגון "בטרם"

שיתוף פעולה עם ארגון "בטרם"

ארגון 'בטרם' הנו ארגון מקצועי, הפועל לקידום הבטיחות והשמירה על חייהם של ילדי מדינת ישראל.  הארגון פועל בפריסה ארצית, במתן שירותים לציבור ולאנשי מקצוע, בייזום פרויקטים ובהקמת תשתיות, תוך שיתוף פעולה עם גופים מקצועיים שונים הפועלים בנושא בטיחות ילדים.

אנו יוזמים תכנית התערבות משותפת, שמטרתה ליצור שינויים בידע, בעמדות ובהתנהגויות ציבור ההורים והילדים, בנושא בטיחות ילדים.

המטרה היא לקדם ידע בנושא בטיחות ילדים והתנהגות בטוחה בבית ובמרחב הציבורי, בקרב אוכלוסיות מהמגזר היהודי והערבי - מניעת תאונות בבית, בדרכים ובפעילות פנאי.

בימים אלה, אנו מפתחים תכנית משותפת להורים וילדים, אשר מורכבת ממערכי פעילות המכוונים לפעילות הורה-ילד, ומעבירים את נושאי הבטיחות הבוערים: חנק, כוויות, נפילות, טביעות, הרעלות - באופן חוויתי, מכוון ומותאם לגיל הילדים. בנוסף, מתוכננת מעטפת של פעילויות משלימות: ימי שיא, עלוני מידע להורים, קיר מידע, מידע והכשרה למדריכי הפעילויות.

ע"י קידום תרבות של בטיחות בקרב המשפחות הפוקדות את מרחבי הפעילות למשפחה. נוכל לצמצם את פגיעות הילדים ולהוריד את נתוני התמותה והפציעה בקרב ילדים בגיל הרך.