עמוד הבית > מזוודות נפתחות

מזוודות נפתחות

רציונל
מיזם קהילתי משותף של האגף לחינוך קדם יסודי והחברה למתנ"סים.
המיזם הקהילתי המשותף נולד מתוך רצון להיכרות ולקירוב לבבות בין משפחות צעירות בישובים בישראל.

המשתתפים/ות
משפחות צעירות ביישובים מכל קבוצות האוכלוסייה ברחבי הארץ. היישובים ייבחרו על-ידי צוות משותף לאגף לחינוך קדם-יסודי ולחברה למתנ"סים. המשפחות בכל יישוב תיבחרנה מקרב משפחות הילדים והילדות הלומדים בגני הילדים ו/או המשתתפים במרחבי ההתבנות  למשפחה במרכזים הקהילתיים. בחירת המשפחות תיעשה על-ידי צוות מקומי יישובי משותף למרכז הקהילתי ולמחלקת החינוך ביישוב.

משך התכנית
התכנית בכל ישוב תימשך 70 ימים.

מטרת התכנית
1. היכרות בין משפחות צעירות בישוב
2. טיפוח והידוק הקשר בין המשפחות הצעירות בישוב
3. טיפוח הקשר בין הורים וילדים
4. מניעת בדידות בקהילה
5. יצירת אחווה קהילתית יישובית

על התכנית
- 70 מזוודות, בסימן 70 שנה לעצמאות מדינת ישראל, יצאו למסע אנושי, מחמם ומרגש בן  70יום  במטרה לחבר בין משפחות בישוב ולחבק משפחות בקהילה.
- כל מזוודה תעבור מדי שבוע ממשפחה למשפחה ותשהה בכל בית במשך שבוע ימים.
- "מסעה" של כל מזוודה ייארך 70 יום – סה"כ 10 משפחות למזוודה.
- במשך השבוע תמלא כל משפחה את המרחב שהוקצה לה במזוודה ככל שיבחרו ההורים והילדים יחד, ותציג: המשפחה שלנו, מי אנחנו, מאין באנו, מה אנחנו אוהבים לעשות יחד, איך אנחנו מבלים בחופשות ובימי המנוחה, אילו צעצועים ומשחקים אנחנו מעדיפים, מהם המאכלים האהובים עלינו, מהם הזיכרונות שיש לנו, מהי השפה המיוחדת שלנו וכו'.
- ההצגה תיעשה באמצעים שתבחר המשפחה: צילומים, ציורים, כתיבה, פיסול ועוד – כיד הדמיון הטובה על בני המשפחה.
- תתקיים היכרות בין שלוש משפחות (ממי קיבלה ולמי העבירה).
- כל משפחה תכין מחווה מתנובת המשפחה למשפחה הבאה אחריה לקבל את המזוודה (מאכל, מתכון, משחק, חפצים מעשה ידיי המשפחה)
- פתיחת התכנית באירוע חגיגי משותף לכל המשפחות. במהלך המפגש ייערך תהליך של הסבר על התכנית ותיאום ציפיות. כמו כן ייקבע סדר מעבר המזוודה בין המשפחות.
- בסיום התכנית ייערך אירוע סיום ובמהלכו תוצג תערוכה וכל הילדים ובני משפחותיהם יציגו את משפחותיהם באמצעות המזוודה.
- מספר המזוודות בכל יישוב ייקבע על-ידי הצוות הארצי.