עמוד הבית > מי אנחנו

מי אנחנו

אבני היסוד עליהן גדל הילד בשנות חייו הראשונות, משמעותיות וחשובות בפיתוח אדם בוגר אחראי ומשמעותי לחייו ולחיי סובביו, זו סיבה מרכזית לכך שבליבת העשייה של החברה למתנ"סים נמצאים מרחבי הפעילות לגיל הרך ולמשפחה הפועלים במסגרת המרכזים הקהילתיים בכל רחבי הארץ.

מרחבי הפעילות לגיל הרך ולמשפחה נותנים מענה למפגש חינוכי בלתי פורמלי בין הורים לילדיהם, ומעודדים מפגשים בין ילדים, בין הורים ביישוב, ובין משפחות. תכניות הגיל הרך, פועלות בסינרגיה עם המרכז הקהילתי, תוך מיפוי צרכי היישוב והתאמת הפעילות באופן ממוקד לקהילה הנמצאת במקום.

המרחבים נותנים לכל ילד מעטפת תומכת, הן ע"י הוריו ומשפחתו והן במסגרות החינוכיות ובמפגשים בלתי פורמליים שהמרכזים מזמנים לו בשעות אחרי הצהריים; כל זאת בתפישה של רצף חינוכי.

נדבכים נוספים של מרחבי הפעילות לגיל הרך ולמשפחה כוללים את המשפחתונים, המהווים מסגרת חינוכית ראשונית לפעוטות, מרכזי "בית לגדול טוב" בשיתוף חברת תנובה ומרכזי "קרוסלה" בירושלים.

כלל התכניות במרכזים אלו שמים את צורכי הילד והתפתחותו  במרכז, באמצעות מגוון של תכנים ופעילויות, תוך יצירת שותפות עם ההורים ועם כלל המעגלים הסובבים אותו בקהילה. כי לכל ילד ולכל משפחה מגיע קהילה תומכת.

 החברה למתנ"סים רואה כיעוד מרכזי שלה הקמת "קהילה של קהילות". פעולה של מרחבי הגיל הרך כרשת ארצית מעודדת ומאפשרת יצירת ידע ייחודי ומאחד – ייחודי לכל קהילה ומאוחד לכל המרחבים ברשת. באמצעות העברת מידע בין המרחבים והקמת מסגרות משותפות – אשכוליות, אזוריות וארציות – ניתן לפתח רעיונות, להפגיש בין אוכלוסיות, להכיר את היתרונות שבכל מרחב ולפעול יחד למימוש מטרות משותפות.